Novinky

Mezinárodní elektronická vědecká konference 2017 „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání“

 
Obrázek: Kateřina Berková
Mezinárodní elektronická vědecká konference 2017 „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání“
autor Kateřina Berková - pátek, 3. března 2017, 10.22
 

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. pořádá ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní vědeckou konferenci „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání“, která bude probíhat elektronickou formou.

Cílem konference je poukázat na budoucí směřování českého i slovenského odborného školství a představit soudobý pohled na kvalitu vzdělávání, využití moderních koncepcí vzdělávání a evaluační kulturu v prostředí sekundárního a terciárního vzdělávání.

Účast na konferenci je zcela zdarma. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku, a to do 25. dubna 2017.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku, který bude zveřejněn vydavatelstvím Extrasystem Praha. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.

Více informací o konferenci je k dispozici zde.